שרותים

  • הדרכות בטיחות כלליות
  • הדרכות בטיחות לעבודה בגובה – הכשרת עובדים ומנהלים
  • הדרכות בטיחות באש
  • הכנת תוכנית בטיחות לאתרי בניה ומפעלים
  •  הכנת תיקי שטח למפעלים אתרי בניה ומסודות
  • הכנת ניהולי סיכונים לכל תרחיש עבודה ולכל רמות פוטנציאל סיכון
  • הדרכות בשפה האנגלית לכל הרמות
  • יעוץ בטיחות וליווי פרויקטים