אודותינו

בטיחות איתנה הוקמה על ידי ממונה בטיחות איתן מנשורי בעל ידע והכשרה מקצועית מעל  18 שנה

ניהל את נושא הבטיחות בפרויקטים גדולים בהיקף העבודה , וברמות סיכון גבוהות בהצלחה רבה.

כולל מפעלים וחברות עם תהליכי עבודה בפוטנציאל סיכון גבוהים.

יכולת לתת מענה  ופיתרונות מקצועיים לכל תרחיש עם פוטנציאל סיכון גבוה.

בין הפרויקטים שליוונו:

  • הקמת מפעל ענק להטפלת מי ים למי שתיה בפלמחים
  • יועץ לחברת נתיבי אילון במספר רב של פרויקטים של הקמת גשרים, מנהרות
  • יועץ ומנהל בטיחות בחברת GILBANE חברה אמרקאית בתחום הבנייה    המקימה פרויקטים במחנות צה”ל
  • מטעם חיל ההנדסה האמרקאי
  • יועץ בכיר לחברת  נובל אנרג’י בהרחבת תחנת גז טבעי באשדוד
  • יועץ בטיחות למפעל א.פ.א. באשדוד
  • יועץ לחברת ס.ל.ע. בע”מ
  • יועץ עבור שותפות “חמו ומונטיה” בפרויקט שיפוץ גשר המזח בתחנת חשמל “רוטנברג” אשקלון