אצלנו הבטיחות לא קופאת היא נושמת כל הזמן!!!

ביכולתנו לתת לכם מענה אין אתגר שלא נעמוד בו.

בטיחות בעבודה בענף הבנייה מצריכה מקצועיות , ידע ,וניסיון רבת שנים.

הפרויקטים שאותם אנו מנהלים את תחום הבטיחות זוכים להצלחה .

הידע המקצועי והיכולות שיש בחברה הנן נדבך יסודי במתן מענה בטיחותי גם לחברות , מפעלים , ומוסדות.

הדרכות בטיחות בכל התחומים מתבצעות  בצורה מקצועית בליווי מצגות בעלות עיצוב ותוכן ברמה גבוה מאוד.

הכנת תוכנית לניהול הבטיחות , סקרי סיכונים , תיקי שטח , מלווים עם למידה ,תמיכה, והנחיה צמודה למזמין.

אנחנו מעניקים את שירותונו  בשפות עברית , ואנגלית.

We Also Speak English

עובדים מול חברות זרות המלווים פרויקטים במדינת ישראל

יש ביכולתנו להנחיל שיטות ותוכניות עבודה להעצמת מודעות הבטיחות במפעלים ובארגונים השונים.